Home  |   E-shop  |   Naše služby  |   Kontakty  |   Objednávka servisu  |  

...opravy a servis výpočetní techniky...

potřebujete..

  • opravit PC
  • odvirovat počítač
  • opravit notebook
  • pomoc s nastavením vašeho PC, či notebooku
  • pomoc s instalací programu na vaše PC
  • a jiné

...neváhejte nás kontaktovat

 

Upozornění pro zákazníky:

Zařízení pro ukládání dat (např.: HDD) jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický (nahodilý) charakter. Prodávající (servis) neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat.

Prodávající (servis) rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému, serveru, harddisku, notebooku, či jiného zařízení obsahující zařízení  pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.